ಡಿ 1, ಡಿ 2 ಒತ್ತಡದ ಹಡಗು

  • Refrigeration Auxillary Vessels

    ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಸಹಾಯಕ ಹಡಗುಗಳು

    ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಹಡಗುಗಳು

    ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಎಎಸ್‌ಎಂಇ ಸೆಕ್ VIII ಡಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1. ಎಎಸ್ಎಂಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಡಗುಗಳು ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.